Zásady zpracování osobních údajů

Jsme společnost Taprimex Group s.r.o., Chotěšovská 680/1, Letňany, 19000 Praha 9, IČ: 24278645.

Provozujeme webové stránky na adrese www.TaxiTerminal.cz

Pro poskytování svých služeb a provoz webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - GDPR.

I. Zpracování osobních údajů

Pokud poptáváte naše služby, musíme pracovat s vašimi kontaktními a jinými údaji, které nám sdělíte, zejména prostřednictvím poptávkového formuláře.

Z jakého věcného důvodu?

Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu o průběhu a detailech poskytnutí služeb a využijeme je také při samotném poskytnutí služby.

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě či plnění smlouvy, nebo čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 1 rok od naší poslední komunikace.

II. Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u nás s výjimkou jejich poskytnutí třetím subjektům z důvodů nezbytných pro vyřízení objednávky. V takovém případě poskytujeme pouze údaje nezbytně nutné. Například jde o poskytnutí telefonního čísla řidiči taxi proto, aby vás mohl kontaktovat, že je na cestě. V případě takového poskytnutí třetí osobě vyžadujeme od takové třetí osoby písemný závazek zajišťující korektní zpracování poskytnutých údajů. Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.

III. Co byste dál měli vědět

V naší společnosti nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

V naší společnosti nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

Pokud byste měli k problematice zpracování osobních údajů jakékoli otázky, obraťte se na nás prostřednictvím kontaktního formuláře na našem webu.

IV. Používání souborů cookies

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná.

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost.

Tyto zásady jsou účinné od 14.11.2023